ปั๊มซับเมอร์สคุณภาพสูงจาก USA มอเตอร์แฟรงคลิน ปั๊มน้ำบาดาลเชเฟอร์ ตู้คอนโทรลและอุปกรณ์ป้องกันมอเตอร์
ผลิตภัณฑ์ที่แนะนำ

ชุดปั้มน้ำบาดาล 1 แรงม้า FRANKLIN รุ่น TRI25-07 (70LD1P4-PEXB)

ชุดปั้มน้ำบาดาลแฟรงคลินจากอเมริกา สำหรับบ่อบาดาล เหมาะกับทุกสภาพ เทอโม พลาสติก 7 ใบพัด ขนาดท่อส่งน้ำ 1-1/4 นิ้ว ถ้าปริมาณน้ำ 70 ลิตร/นาที อัตราส่ง (Head) 40 เมตร และปริมาณน้ำ 32 ลิตร/นาที อัตราส่ง (Head) 52 เมตร

- เหมาะสำหรับบ่อสูบน้ำบาดาลสำหรับผลิตน้ำใช้ภายในชีวิตประจำวันทั่วไป หรือการผลิตน้ำสำหรับประปาหมู่บ้าน
- งานภาคการเกษตรกรรม เพื่อเป็นแหล่งน้ำสำรองสำหรับใช้ในสวน, ไร่, นา
- งานภาคฟาร์มเลี้ยงสัตว์ เพื่อเป็นแหล่งน้ำดื่มสำรอง หรือน้ำสำหรับใช้ในขบวนการเลี้ยงสัตว์
- งานภาคอุตสาหกรรมการผลิต เพื่อเป็นแหล่งน้ำใช้ในขบวนการผลิต สำหรับพื้นที่ที่การชลประทานไม่ครอบคลุม
- งานภาคอุตสาหกรรมการผลิตน้ำดื่ม มั่นใจด้วยมาตรฐาน NSF/ANSI 61

ชุดปั้มน้ำบาดาล 1.5 แรงม้า FRANKLIN รุ่น TRI25-10 (70LD15P4-PEXB)

ชุดปั้มน้ำบาดาลแฟรงคลินจากอเมริกา สำหรับบ่อบาดาล เหมาะกับทุกสภาพ เทอโม พลาสติก 10 ใบพัด ขนาดท่อส่งน้ำ 1-1/4 นิ้ว ถ้าปริมาณน้ำ 70 ลิตร/นาที อัตราส่ง (Head) 56 เมตร และปริมาณน้ำ 32 ลิตร/นาที อัตราส่ง (Head) 72 เมตร

- เหมาะสำหรับบ่อสูบน้ำบาดาลสำหรับผลิตน้ำใช้ภายในชีวิตประจำวันทั่วไป หรือการผลิตน้ำสำหรับประปาหมู่บ้าน
- งานภาคการเกษตรกรรม เพื่อเป็นแหล่งน้ำสำรองสำหรับใช้ในสวน, ไร่, นา
- งานภาคฟาร์มเลี้ยงสัตว์ เพื่อเป็นแหล่งน้ำดื่มสำรอง หรือน้ำสำหรับใช้ในขบวนการเลี้ยงสัตว์
- งานภาคอุตสาหกรรมการผลิต เพื่อเป็นแหล่งน้ำใช้ในขบวนการผลิต สำหรับพื้นที่ที่การชลประทานไม่ครอบคลุม
- งานภาคอุตสาหกรรมการผลิตน้ำดื่ม มั่นใจด้วยมาตรฐาน NSF/ANSI 61

ชุดปั้มน้ำบาดาล 2 แรงม้า FRANKLIN รุ่น TRI25-14 (70LD2S4-PEXB)

ชุดปั้มน้ำบาดาล ฟรงคลินจากอเมริกา สำหรับบ่อบาดาล เหมาะกับทุกสภาพ สแตนเลส 14 ใบพัด ขนาดท่อส่งน้ำ 1-1/4 นิ้ว ถ้าปริมาณน้ำ 70 ลิตร/นาที อัตราส่ง (Head) 84 เมตร และปริมาณน้ำ 32 ลิตร/นาที อัตราส่ง (Head) 70 เมตร

- เหมาะสำหรับบ่อสูบน้ำบาดาลสำหรับผลิตน้ำใช้ภายในชีวิตประจำวันทั่วไป หรือการผลิตน้ำสำหรับประปาหมู่บ้าน
- งานภาคการเกษตรกรรม เพื่อเป็นแหล่งน้ำสำรองสำหรับใช้ในสวน, ไร่, นา
- งานภาคฟาร์มเลี้ยงสัตว์ เพื่อเป็นแหล่งน้ำดื่มสำรอง หรือน้ำสำหรับใช้ในขบวนการเลี้ยงสัตว์
- งานภาคอุตสาหกรรมการผลิต เพื่อเป็นแหล่งน้ำใช้ในขบวนการผลิต สำหรับพื้นที่ที่การชลประทานไม่ครอบคลุม
- งานภาคอุตสาหกรรมการผลิตน้ำดื่ม มั่นใจด้วยมาตรฐาน NSF/ANSI 61

ชุดปั้มน้ำบาดาล 2HP FRANKLIN

ชุดปั้มน้ำบาดาล แฟรงคลินจากอเมริกา สำหรับบ่อบาดาล เหมาะกับทุกสภาพ เทอโม พลาสติก 14 ใบพัด ขนาดท่อส่งน้ำ 2 นิ้ว ถ้าปริมาณน้ำ 100 ลิตร/นาที อัตราส่ง 55 เมตร และปริมาณน้ำ 82 ลิตร/นาที อัตราส่ง 30 เมตร

เครื่องสูบน้ำบาดาล (ปั๊มน้ำบาดาล) Borehole Pumps เป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับสูบน้ำหรือของเหลว จากบ่อบาดาลที่ถูกเจาะลงไปใต้ผิวดินในแนวดิ่ง ส่วนใหญ่ถูกใช้ในการสูบน้ำ น้ำมัน หรือแม้กระทั่งก๊าซธรรมชาติใต้ผิวดิน ปั๊มน้ำบาดาลของ franklin เหมาะสำหรับการใช้งานที่หลากหลาย เช่น งานภาคการเกษตร งานภาคอุตสาหกรรม หรือใช้ผลิตน้ำปะปาภายในหมู่บ้าน

มอเตอร์ปั๊มน้ำบาดาล เป็นมอเตอร์ไฟฟ้าที่สามารถทำงานได้ในขณะที่จุ่มอยู่ใต้น้ำ มอเตอร์ชนิดนี้จะถูกใช้งานกับปั๊มน้ำ ทั้งปั๊มน้ำแบบจุ่มและปั๊มบาดาล โดยมอเตอร์จะเป็นตัวขับเคลื่อนกลไกของปั๊มน้ำ ระบบการเชื่อมต่อไฟฟ้าทั้งหมดเป็นสิ่งสำคัญของการทำงานของมอเตอร์ใต้น้ำ ด้วยโครงสร้าง การปิดผนึกที่หนาแน่น เพื่อป้องกันความเสียหายกับมอเตอร์ และทุกอุปกรณ์ทุกอย่างที่ทำงานร่วมกับมอเตอร์ปั๊มน้ำบาดาล

ประกอบไปด้วย กล่องสวิทซ์ควบคุม ( Control Box ) ,อุปกรณ์ป้องกันมอเตอร์ (SUBMONITOR )และ อุปกรณ์เสริมปั๊มน้ำบาดาลอื่นๆ (Other Borehole Pump Accessories)

 • เฉพาะปั้ม 6" 20HP รุ่น 97SR15F85-0366

  เครื่องสูบน้ำสำหรับบ่อบาดาล ผลิตโดยโรงงานแฟรงคลินมอเตอร์
  เพื่อการสูบน้ำปริมาณสูงสำหรับงานอุตสาหกรรม และเกษตรกรรมขนาดใหญ่
  ในพื้นที่ขาดระบบชลประทาน
  การใช้งานโดยทั่วไป (APPLICATIONS)
  เป็นเครื่องสูบน้ำสำหรับบ่อบาดาล ผลิตโดยโรงงานแฟรงคลินมอเตอร์
  เพื่อการสูบน้ำปริมาณสูง สามารถใช้กับสภาพน้ำที่มีค่า ph น้อยกว่า ph 7
  เนื่องจากเครื่องสูบน้ำผลิตจากสแตนเลสคุณภาพสูง ไร้ปัญหาเรื่องสนิมเหล็ก
  จากเครื่องสูบน้ำ พร้อมเช็ควาล์วสแตนเลสในตัว
  เหมาะสำหรับการใช้งาน
  งานภาคอุตสาหกรรมการผลิต เพื่อเป็นแหล่งน้ำใช้ในขบวนการผลิต
  สำหรับพื้นที่ที่การชลประทานไม่ครอบคลุม
  งานภาคการเกษตรกรรม ขนาดกลางและขนาดใหญ่ เพื่อเป็นแหล่งน้ำ
  สำรองสำหรับใช้ในสวน, ไร่, นา
  งานภาคฟาร์มเลี้ยงสัตว์ เพื่อเป็นแหล่งน้ำดื่มสำรอง
  หรือน้ำสำหรับใช้ในขบวนการเลี้ยงสัตว์
  ข้อมูลจำเพาะ (SPECIFICATIONS)
  ขนาดท่อส่ง (Discharge Size) 6 นิ้ว

 • เฉพาะปั้ม 2 HP L4D35X14 2"(100 LD2S4)

  เครื่องสูบน้ำเชเฟอร์ สำหรับบ่อบาดาล เหมาะกับทุกสภาพ
  น้ำปนทราย เพราะอุปกรณ์ภายในทนการขัดสีของทรายได้เป็นอย่างดี
  การใช้งานโดยทั่วไป (APPLICATIONS)
  เป็นเครื่องสูบน้ำสำหรับบ่อบาดาล ผลิตโดยโรงงานแฟรงคลินอิเลคทริคมี
  การออกแบบการทำงานของเครื่องสูบน้ำที่ดีขึ้น
  สามารถทำการสลัดทรายได้ดียิ่งขึ้น
  โดยอาศัยระบบการยกตัวของใบพัด (Floating stage system)
  ตลอดเวลาขณะทำการสูบส่ง
  และเสริมความแข็งแกร่งภายในต่อการขัดสีจากทรายเพิ่มขึ้น ด้วยการปรับปรุงซีล
  (Seal)
  ภายในถึง 3จุดด้วยกัน จึงสามารถใช้เครื่องสูบน้ำกับทุกสภาพน้ำปนทราย
  เหมาะสำหรับการใช้งาน
  -บ่อสูบน้ำบาดาลสำหรับผลิตน้ำใช้ภายในชีวิตประจำวันทั่วไป
  หรือการผลิตน้ำสำหรับประปาหมู่บ้าน
  -งานภาคการเกษตรกรรม เพื่อเป็นแหล่งน้ำสำรองสำหรับใช้ในสวน, ไร่, นา
  -งานภาคฟาร์มเลี้ยงสัตว์ เพื่อเป็นแหล่งน้ำดื่มสำรอง
  หรือน้ำสำหรับใช้ในขบวนการเลี้ยงสัตว์
  -งานภาคอุตสาหกรรมการผลิต เพื่อเป็นแหล่งน้ำใช้ในขบวนการผลิต
  สำหรับพื้นที่ที่การชลประทานไม่ครอบคลุม
  -งานภาคอุตสาหกรรมการผลิตน้ำดื่ม มั่นใจด้วยมาตรฐาน NSF/ANSI 61
  มีความปลอดภัยสำหรับการผลิตน้ำดื่ม
  ข้อมูลจำเพาะ (SPECIFICATIONS)
  ขนาดท่อส่ง (Discharge Size) 2 นิ้ว

 • เฉพาะปั้ม 6" 7.5 HP 15M3/H 10 ใบพัด

  เครื่องสูบน้ำสำหรับบ่อบาดาล เพื่อการสูบน้ำปริมาณมาก
  สามารถใช้ได้กับทุกสภาพน้ำบาดาล เนื่องจากตัวเรือนและเพลา
  ผลิตจากสแตนเลส
  การใช้งานโดยทั่วไป (APPLICATIONS)
  เป็นเครื่องสูบน้ำสำหรับบ่อบาดาล ผลิตโดยโรงงานแฟรงคลินมอเตอร์
  เพื่อการสูบน้ำปริมาณมาก และสามารถต่อกับมอเตอร์ที่มีขนาด 4 นิ้ว ละ 6 นิ้ว
  สำหรับบางรุ่น ทั้งยังสามารถใช้ได้กับทุกสภาพน้ำบาดาล
  เนื่องจากตัวเรือนและเพลา ผลิตจากสแตนเลส
  เหมาะสำหรับการใช้งาน
  งานภาคอุตสาหกรรมการผลิต เพื่อเป็นแหล่งน้ำใช้ในขบวนการผลิต
  สำหรับพื้นที่ที่การชลประทานไม่ครอบคลุม
  งานภาคการเกษตรกรรม ขนาดกลางและขนาดใหญ่ เพื่อเป็นแหล่งน้ำ
  สำรองสำหรับใช้ในสวน, ไร่, นา
  งานภาคฟาร์มเลี้ยงสัตว์ เพื่อเป็นแหล่งน้ำดื่มสำรอง
  หรือน้ำสำหรับใช้ในขบวนการเลี้ยงสัตว์
  ข้อมูลจำเพาะ (SPECIFICATIONS)
  ขนาดท่อส่ง (Discharge Size) 3 นิ้ว

 • เฉพาะปั๊ม 2.0HP TRI25-14(70LD2S4-PEXB)

  การใช้งานโดยทั่วไป (APPLICATIONS)
  เป็นเครื่องสูบน้ำสำหรับบ่อบาดาล ผลิตโดยโรงงานแฟรงคลินอิเลคทริคมี
  การออกแบบการทำงานของเครื่องสูบน้ำที่ดีขึ้น
  สามารถทำการสลัดทรายได้ดียิ่งขึ้น
  โดยอาศัยระบบการยกตัวของใบพัด (Floating stage system)
  ตลอดเวลาขณะทำการสูบส่ง
  และเสริมความแข็งแกร่งภายในต่อการขัดสีจากทรายเพิ่มขึ้น ด้วยการปรับปรุงซีล
  (Seal)
  ภายในถึง 3จุดด้วยกัน จึงสามารถใช้เครื่องสูบน้ำกับทุกสภาพน้ำปนทราย
  เหมาะสำหรับการใช้งาน
  -บ่อสูบน้ำบาดาลสำหรับผลิตน้ำใช้ภายในชีวิตประจำวันทั่วไป
  หรือการผลิตน้ำสำหรับประปาหมู่บ้าน
  -งานภาคการเกษตรกรรม เพื่อเป็นแหล่งน้ำสำรองสำหรับใช้ในสวน, ไร่, นา
  -งานภาคฟาร์มเลี้ยงสัตว์ เพื่อเป็นแหล่งน้ำดื่มสำรอง
  หรือน้ำสำหรับใช้ในขบวนการเลี้ยงสัตว์
  -งานภาคอุตสาหกรรมการผลิต เพื่อเป็นแหล่งน้ำใช้ในขบวนการผลิต
  สำหรับพื้นที่ที่การชลประทานไม่ครอบคลุม
  -งานภาคอุตสาหกรรมการผลิตน้ำดื่ม มั่นใจด้วยมาตรฐาน NSF/ANSI 61
  มีความปลอดภัยสำหรับการผลิตน้ำดื่ม
  วัสดุ (MATERIALS)
  -ท่อทางส่ง (Discharge Head) และฐานเครื่องสูบน้ำ (Bottom Bracket)
  ผลิตจากเทอร์โมพลาสติก (Thermoplastic)
  (Thermoplastic) สำหรับรุ่น 0.5-1.5hp และผลิตจากสแตนเลส สำหรับรุ่น 2hp
  -ใบพัด (Impeller) ผลิตจาก Celcon
  -ช่องส่งน้ำ (Diffuser) ผลิตจาก Noryl
  -เรือนปั๊ม (Casing) ผลิตจากStanless Steel
  -เพลาหกเหลี่ยม (Hex Pump Shaft), ขอต่อเพลามอเตอร์(Shaft Couping)
  ผลิตจาก สเตนเลส (Stainless Steel)
  -ซีลแหวนรองยางเรซิน ,ดุมซีลสแตนเลส, ซีลรองสแตนเลส
  -Chack valve ผลิตจาก Thermoplastic

 • เฉพาะปั้ม 1 HP TRI15-10(45LD1P4-PEXB)

  การใช้งานโดยทั่วไป (APPLICATIONS)
  เป็นเครื่องสูบน้ำสำหรับบ่อบาดาล ผลิตโดยโรงงานแฟรงคลินอิเลคทริคมี
  การออกแบบการทำงานของเครื่องสูบน้ำที่ดีขึ้น
  สามารถทำการสลัดทรายได้ดียิ่งขึ้น
  โดยอาศัยระบบการยกตัวของใบพัด (Floating stage system)
  ตลอดเวลาขณะทำการสูบส่ง
  และเสริมความแข็งแกร่งภายในต่อการขัดสีจากทรายเพิ่มขึ้น ด้วยการปรับปรุงซีล
  (Seal)
  ภายในถึง 3จุดด้วยกัน จึงสามารถใช้เครื่องสูบน้ำกับทุกสภาพน้ำปนทราย
  เหมาะสำหรับการใช้งาน
  -บ่อสูบน้ำบาดาลสำหรับผลิตน้ำใช้ภายในชีวิตประจำวันทั่วไป
  หรือการผลิตน้ำสำหรับประปาหมู่บ้าน
  -งานภาคการเกษตรกรรม เพื่อเป็นแหล่งน้ำสำรองสำหรับใช้ในสวน, ไร่, นา
  -งานภาคฟาร์มเลี้ยงสัตว์ เพื่อเป็นแหล่งน้ำดื่มสำรอง
  หรือน้ำสำหรับใช้ในขบวนการเลี้ยงสัตว์
  -งานภาคอุตสาหกรรมการผลิต เพื่อเป็นแหล่งน้ำใช้ในขบวนการผลิต
  สำหรับพื้นที่ที่การชลประทานไม่ครอบคลุม
  -งานภาคอุตสาหกรรมการผลิตน้ำดื่ม มั่นใจด้วยมาตรฐาน NSF/ANSI 61
  มีความปลอดภัยสำหรับการผลิตน้ำดื่ม
  ข้อมูลจำเพาะ (SPECIFICATIONS)
  -ขนาดท่อส่ง (Discharge Size) 1 1/4 นิ้ว
  -พิกัดกำลังมอเตอร์ต้นกำลัง 0.5 - 2 แรงม้า (hp)
  -ปริมาณน้ำ (Capacity) 30 - 70 ลิตร/นาที (l/min)
  -อุณหภูมิน้ำสูงสุด (Maximun water temperature) 49 Co
  วัสดุ (MATERIALS)
  -ท่อทางส่ง (Discharge Head) และฐานเครื่องสูบน้ำ (Bottom Bracket)
  ผลิตจากเทอร์โมพลาสติก (Thermoplastic)
  (Thermoplastic) สำหรับรุ่น 0.5-1.5hp และผลิตจากสแตนเลส สำหรับรุ่น 2hp
  -ใบพัด (Impeller) ผลิตจาก Celcon
  -ช่องส่งน้ำ (Diffuser) ผลิตจาก Noryl
  -เรือนปั๊ม (Casing) ผลิตจากStanless Steel
  -เพลาหกเหลี่ยม (Hex Pump Shaft), ขอต่อเพลามอเตอร์(Shaft Couping)
  ผลิตจาก สเตนเลส (Stainless Steel)
  -ซีลแหวนรองยางเรซิน ,ดุมซีลสแตนเลส, ซีลรองสแตนเลส
  -Chack valve ผลิตจาก Thermoplastic

 • มอเตอร์ 6" 15 HP 3เฟส380V DOL+สายไฟ100"

  การใช้งานทั่วไป (Motor 15 Hp 6 นิ้ว)เป็นมอเตอร์
  เครื่องสูบน้ำสำหรับบ่อบาดาล เพื่อการสูบน้ำปริมาณสูง
  พร้อมสายไฟ 100"
  การใช้งานโดยทั่วไป (APPLICATIONS)
  มอเตอร์แฟรงคลืน อิเลคทริค สำหรับบ่อบาดาล
  เหมาะสำหรับเป็นต้นกำลังขับเครื่องสูบน้ำบาดาลด้วยการออกแบบที่แยกอิสระ
  สามารถประกอบเครื่องสูบน้ำบาดาลได้ตามความต้องการ
  ให้กำลังเต็มประสิทธิภาพทนทุกสภาพน้ำบาดาลด้วยโครงสร้างสแตนเลส
  ระบบการหล่อลื่นด้วยน้ำ ประกอบ Lighting Arrestors ภายในป้องกันแรงดัน
  สำหรับมอเตอร์ 5 แรงม้าลงมา ระบบป้องกันขดลวดภายในด้วยเรซินลิขสิทธิ์เฉพาะ
  ทำให้ทั่วโลกให้การยอมรับเรื่องคุณภาพและประสิทธิภาพมานานมากกว่า 60 ปี
  มั่นใจด้วยมาตรฐาน
  UL 778 recognized ( North American voitages )
  CSA certified
  ANSI/NSF 61 certified
  Industry standard NEMA mounting dimensions
  ข้อมูลจำเพาะ (SPECIFICATIONS)
  มอเตอร์ขนาด 6 นิ้ว 380 V. แบบ DOL

 • สายไฟ 3W-W/GRD 48"(1, 1.5,2,3HP)

  หัวขั้วสายไฟมอเตอร์ ( Led Wire ) แฟรงคลิน
  ยาว 48 นิ้ว สำหรับต่อขั้วมอเตอร์ขนาด 0.5 - 2.0 Hp

 • สวิทซ์คอนโทรล 1/2 HP 220V 50HZ

  กล่องสวิทซ์ควบคุม ( Control Box ) แฟรงคลินขนาด 1/2 HP
  เป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับมอเตอร์ 1 เฟส 220 VAC 50 Hz เท่านั้น
  การใช้งานโดยทั่วไป (APPLICATIONS)
  เป็นการออแบบ QUICK DISCONNECT (QD)
  ออกแบบใช้งานสำหรับมอเตอร์ แฟรงคลินจนถึงขนาด 1 แรงม้า
  แบบ 220 โวลต์ 50เฮิร์ท แบบ 3 สาย
  การใช้งานง่าย เพียงต่อตามวงจรที่ติดภายในกล่องควบคุม

©KTW Group เกรียงไทยวัฒนากรุ๊ป ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายเครื่องมือช่างแบรนด์ชั้นนำระดับโลก